Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny

im. L. Zamenhofa
w Białymstoku


ul. Waszyngtona 17
15-274 Białystok
e-mail: dsk@umb.edu.pl
telefon: (85) 7450500
fax: (85) 7421838 ©UDSK Białystok